Chính sách Riêng tư

Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến của công ty tnhh roche việt nam

Cám ơn bạn đã ghé thăm Trang Điện tử của Roche hoặc liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử.

Tại Roche, chúng tôi hiểu rằng việc bảo vệ quyền riêng tư của khách ghé thăm các Trang điện tử của chúng tôi là điều vô cùng quan trọng và đặc biệt, những thông tin về sức khỏe của bạn là cực kỳ nhạy cảm. Đó là lý do tại sao chúng tôi thực hiện những bước cần thiết để đáp ứng những nhu cầu về quyền riêng tư đối với dữ liệu trên toàn thế giới. Chúng tôi bảo vệ "dữ liệu cá nhân" của bạn theo "Chỉ thị của Roche về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân", và theo pháp luật của Liên minh Châu Âu, Thụy Sỹ và những quy định pháp luật có hiệu lực khác của nước sở tại điều chỉnh việc lưu trữ, xử lý, tiếp cận và truyền dữ liệu cá nhân.

Các Trang Điện tử của Roche mà hiển thị chính sách quyền riêng tư này ("chính sách") và có yêu cầu bất kỳ thông tin nào từ bạn, sẽ cam kết thu thập, duy trì và bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn phù hợp với chính sách này, cũng như những luật, quy tắc và quy định hiện hành. Chính sách này áp dụng đối với những thông tin cá nhân (được định nghĩa bên dưới) được thu thập từ những nguồn thông tin và qua các phương tiện truyền thông trực tuyến (ví dụ như các Trang Điện tử, thư điện tử và những công cụ trực tuyến khác) có hiển thị một đường dẫn tới chính sách này. Chính sách này không áp dụng đối với những thông tin cá nhân được thu thập từ nguồn thông tin và các phương tiện truyền thông ngoại tuyến khác, trừ trường hợp khi những thông tin cá nhân này thống nhất với những thông tin cá nhân thu được bằng nguồn Roche trực tuyến. Chính sách này cũng không áp dụng với nguồn thông tin trực tuyến của bên thứ ba mà các Trang Điện tử của Roche có thể liên kết tới, khi mà Roche không thể kiểm soát được nội dung hoặc việc thực hiện quyền riêng tư của những nguồn này.

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin định danh cá nhân về bạn nếu bạn lựa chọn cung cấp những thông tin đó cho chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin định danh cá nhân nào của bạn cho bên thứ ba sử dụng vì mục đích tiếp thị của riêng họ trừ khi bạn cho phép chúng tôi một cách rõ ràng. Vui lòng kiểm tra lại Tuyên bố Quyền riêng tư để biết rõ hơn về cách thức thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ những thông tin trực tuyến.

 

Thông tin được thu thập
Có hai phương pháp tổng quát mà Roche sử dụng để thu thập thông tin trực tuyến từ bạn:

Thông tin mà Chúng tôi Nhận được

 • Thông tin định danh cá nhân: Bạn có thể truy cập trang điện tử của chúng tôi mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin định danh cá nhân nào của bạn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin định danh cá nhân của bạn (ví dụ như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc những thông tin xác định khác) chỉ khi bạn lựa chọn cung cấp những thông tin này cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin về sức khỏe của bạn khi bạn cung cấp thông qua việc phản hồi những câu hỏi hoặc bản khảo sát của chúng tôi.
 • Thông tin tổng hợp: Trong một số trường hợp chúng tôi cũng có thể gỡ bỏ những yếu tố định danh cá nhân trong dữ liệu bạn cung cấp và lưu trữ trong những mẫu tổng hợp. Chúng tôi có thể kết hợp những dữ liệu này với những thông tin khác để tạo thành những thông tin vô danh, những số liệu thống kê tổng hợp (ví dụ: số lượng người vào thăm, hình thành nguồn tên miền đối với Nhà Cung cấp Dịch vụ Mạng Internet), giúp cho chúng tôi trong việc nâng cao sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 

Thông tin được Thu thập Tự động
Chúng tôi và một số nhà cung cấp thứ ba làm việc cùng chúng tôi tiếp nhận tự động một số loại thông tin nhất định bất cứ khi nào bạn tương tác với chúng tôi qua trang điện tử và trong một số thư điện tử mà chúng tôi có thể gửi cho nhau. Công nghệ và dịch vụ tự động chúng tôi sử dụng có thể bao gồm, ví dụ như, Web server log/địa chỉ IP, cookie, tập tin chỉ báo và các ứng dụng của bên thứ ba và các công cụ nội dung.

 • Web Server Logs/ Địa chỉ IP: Một địa chỉ IP là một dãy số được chỉ định cho máy tính của bạn khi bạn truy cập vào mạng Internet. Tất cả những việc nhận diện máy tính trên mạng Internet được thực hiện với địa chỉ IP, cho phép máy tính và máy chủ nhận biết và liên lạc với nhau. Roche thu thập những địa chỉ IP để thực hiện việc quản lý hệ thống và báo cáo thông tin tổng hợp cho các đơn vị phụ thuộc, các đối tác kinh doanh và/hoặc các bên bán hàng để thực hiện việc phân tích trang điện tử và thực hiện việc kiểm tra hiệu suất trang điện tử.

 • Cookie: Cookie là một phần thông tin được đặt tự động vào phần cứng máy tính của bạn khi bạn truy cập vào một số Trang Điện tử nhất định. Cookie chỉ duy nhất xác định những trình duyệt của bạn trên máy chủ. Các cookie cho phép chúng tôi lưu trữ những thông tin trên máy chủ để giúp cho những trải nghiệm Trang Điện tử trở nên tốt hơn và để thực hiện việc phân tích trang điện tử và kiểm tra hiệu suất của những Trang Điện tử. Hầu hết những trình duyệt Trang Điện tử được thiết lập nhằm chấp nhận những cookie, mặc dù bạn có thể thiết lập lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả những cookie hoặc để xác định khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, lưu ý rằng, có một số phần trong trang của chúng tôi sẽ không hoạt động bình thường nếu bạn từ chối sử dụng cookie.

 • Tập tin chỉ báo: Trên Trang Điện tử hoặc thư điện tử, Roche có thể sử dụng một công nghệ thông dụng trên Internet được gọi là "Tập tin chỉ báo" (cũng được hiểu là "nhãn hành động" (action tag) hoặc "công nghệ loại trừ GIF" (clear GIF technology). Các tập tin chỉ báo này giúp phân tích hiệu quả của Trang Điện tử, ví dụ như bằng việc đo lường số lượng khách ghé thăm một trang hoặc số lượng khách truy cập vào một thành phần quan trọng của một trang.

  Tập tin chỉ báo, cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác không tự động tiếp nhận những thông tin định danh cá nhân về bạn. Chỉ khi bạn tự nguyện cung cấp những thông tin cá nhân này, ví dụ như thông qua việc đăng ký hoặc gửi thư điện tử, những công nghệ theo dõi tự động này mới có thể được sử dụng để cung cấp thêm những thông tin về việc sử dụng Trang Điện tử này của bạn và/hoặc việc tương tác qua thư điện tử nhằm nâng cao tính hữu ích của chúng đối với bạn.

 • Dịch vụ: Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ dựa trên những ứng dụng của bên thứ ba và những công cụ nội dung trong các Trang Điện tử nhất định của Roche như Google Maps hay QUARTAL FLIFE. Các bên thứ ba có thể tự động nhận được những loại thông tin nhất định bất kỳ khi nào bạn tương tác với chúng tôi trên trang điện tử và sử dụng những ứng dụng và công cụ của bên thứ ba đó.

  Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin định danh cá nhân của bạn nhằm cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu trừ khi hoặc cho đến khi bạn không còn nhu cầu sử dụng Trang Điện tử của Roche và có yêu cầu xóa bỏ thông tin khỏi hệ thống của chúng tôi hoặc tự mình đăng nhập và thực hiện xóa bỏ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể duy trì thông tin của bạn trong một thời hạn lâu hơn nhằm tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành về pháp lý, thuế hoặc kiểm toán. Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn qua email mà bạn cung cấp khi chúng tôi xóa thông tin của bạn khi được bạn yêu cầu.

 

Lựa chọn của bạn
Bạn có một số lựa chọn liên quan tới việc sử dụng Trang Điện tử của chúng tôi. Bạn có thể quyết định không cung cấp bất kỳ thông tin định danh cá nhân nào bằng việc không điền thông tin vào bất kỳ biểu mẫu hoặc bảng dữ liệu nào trên trang điện tử của chúng tôi và không sử dụng bất kỳ dịch vụ cá nhân hóa sẵn có nào. Nếu bạn lựa chọn cung cấp những thông tin cá nhân, bạn có quyền xem và chỉnh sửa dữ liệu của mình bất kỳ khi nào bằng việc truy cập vào ứng dụng đó. Như mô tả trên đây, bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bỏ hoặc tự mình xóa bỏ thông tin của mình. Tuy nhiên, lưu ý rằng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể đáp ứng yêu cầu xóa bỏ của bạn vì các vấn đề về pháp lý, nếu có. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn vào thời điểm bạn có yêu cầu. Ngoài ra, việc xóa bỏ thông tin của bạn cũng không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý thông tin trước thời điểm xóa bỏ.

Những trang nhất định có thể yêu cầu được bạn cho phép đối với việc sử dụng cụ thể những thông tin của bạn và bạn có thể đồng ý hoặc từ chối việc sử dụng này. Nếu bạn tham gia những dịch vụ hoặc đồng ý nhận những tin tức truyền đạt cụ thể nào đó, ví dụ như một bản tin điện tử, bạn có thể ngừng việc đăng ký theo dõi bất kỳ hoặc tất cả những nội dung này vào bất cứ lúc nào theo những chỉ dẫn bao gồm trong giao tiếp đó. Nếu bạn quyết định không đăng ký một dịch vụ hay nhận tin tức truyền đạt nào nữa, chúng tôi sẽ gỡ bỏ ngay thông tin của bạn, mặc dù có thể chúng tôi sẽ yêu cầu một số thông tin bổ sung trước khi có thể tiến hành theo yêu cầu của bạn. Nếu bạn không thể hoặc có vướng mắc khi ngừng đăng ký theo dõi một dịch vụ hay nhận một tin tức truyền đạt, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ.

Như mô tả trên đây, nếu bạn muốn chặn các cookie để không theo dõi bạn một cách ẩn danh khi đang duyệt qua các trang web của chúng tôi, bạn có thể cài đặt lại trình duyệt của bạn để từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào một cookie đang được gửi đi.

 

An ninh
Roche, bao gồm cả những chi nhánh, bộ phận và nhóm trên toàn thế giới và/hoặc những công ty mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện dịch vụ sử dụng công nghệ và cảnh báo an toàn, quy tắc và các thủ tục khác về bảo mật để bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn không bị truy cập trái phép, sử dụng không đúng, bị tiết lộ, mất hay tiêu hủy (“sự cố dữ liệu”). Đồng thời, để đảm bảo tính bảo mật cho các thông tin của bạn, Roche cũng sử dụng các tường lửa theo tiêu chuẩn ngành và việc bảo vệ bằng mật khẩu, bên cạnh những biện pháp khác. Tuy nhiên, trách nhiệm cá nhân của bạn là phải đảm bảo rằng máy tính mà bạn đang sử dụng là đủ an toàn và được bảo vệ đối với các phầm mềm độc hại như phần mềm độc hại Trojan, vi rút máy tính và các chương trình phá dữ liệu máy tính. Bạn đã biết là nếu không có các biện pháp an toàn đầy đủ (như cấu hình trình duyệt web an toàn, phần mềm chống vi rút được cập nhật, phần mềm tường lửa cá nhân, không sử dụng phần mềm có nguồn gốc đáng ngờ), sẽ có nguy cơ là các dữ liệu và các mật khẩu mà bạn dùng để bảo vệ cho việc truy cập dữ liệu của bạn có thể bị tiết lộ cho các bên thứ ba không được phép.

Trong trường hợp hệ thống của chúng tôi bị tấn công mạng dẫn đến sự cố dữ liệu, chúng tôi sẽ trình báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 giờ hoặc trong một thời hạn khác theo quy định pháp luật hiện hành kể từ thời điểm phát hiện sự cố dữ liệu để kịp thời điều tra và xử lý, đồng thời thông báo đến bạn về việc này.

 

Việc sử dụng dữ liệu
Trong từng trường hợp cụ thể, trước khi thu thập và sử dụng thông tin định danh cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn mục đích và phạm vi của việc thu thập và sử dụng này.

Roche, bao gồm cả những chi nhánh, bộ phận và nhóm trên toàn thế giới và/hoặc những công ty mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện dịch vụ sẽ sử dụng bất kỳ thông tin định danh cá nhân nào mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ duy trì sự kiểm soát và trách nhiệm đối với việc sử dụng các thông tin này. Một số thông tin này có thể được lưu trữ hoặc xử lý trên các máy tính đặt tại các quốc gia khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ mà tại đó việc bảo vệ dữ liệu có thể khác với quốc gia mà bạn đang sinh sống. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ đảm bảo áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để yêu cầu đơn vị xử lý dữ liệu tại quốc gia đó duy trì sự bảo vệ đối với các dữ liệu, mà sự bảo vệ đó tương đương với sự bảo vệ được áp dụng tại quốc gia mà bạn đang sinh sống.

Các thông tin đó, vốn cũng được sử dụng cho các mục đích khác nhau về nhân sự (Quản lý việc Thực hiện, Chuỗi quyết định hoặc các hành động Phát triển), sẽ hữu ích cho chúng tôi để hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn và biết cách cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Những thông tin này cũng giúp chúng tôi cá nhân hóa các thông tin truyền tải cụ thể đến bạn về các dịch vụ và khuyến mãi mà bạn có thể quan tâm. Chẳng hạn, chúng tôi có thể phân tích về giới tính hay tuổi tác của những khách truy cập các trang có nội dung về việc ra toa thuốc hay tình trạng bệnh cụ thể nào đó, và chúng tôi có thể sử dụng việc phân tích các dữ liệu tổng hợp trong nội bộ hoặc chia sẻ với những người khác nếu được bạn đồng ý.

 

Chia sẻ và chuyển dữ liệu
Roche chia sẻ những thông tin định danh cá nhân của bạn với nhiều công ty hoặc đại lý bên ngoài đang thực hiện việc bảo trì công nghệ hoặc làm việc trên danh nghĩa của chúng tôi để hỗ trợ việc hoàn thành những giao dịch kinh doanh, ví dụ như cung cấp dịch vụ khách hàng, gửi những thông tin quảng cáo về sản phẩm, dịch vụ và những lời đề nghị của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ những thông tin định danh cá nhân với những công ty con và các đơn vị phụ thuộc của công ty chúng tôi cho cùng mục đích như được nêu trong chính sách này. Tất cả những công ty và đại lý này được yêu cầu tuân thủ theo những điều khoản của chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sẽ chuyển những thông tin định danh cá nhân cho những mục đích sau:

 • liên quan tới việc bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao việc kinh doanh của trang điện tử mà dữ liệu có liên quan;
 • phản hồi lại những yêu cầu chính đáng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, yêu cầu của tòa án hoặc theo quy định của chính phủ; hoặc
 • khi cần thiết đối với việc kiểm toán công ty hoặc để điều tra hoặc phản hồi lại với một khiếu nại hoặc mối đe dọa an ninh.
 • Không Bên Thứ Ba nào sử dụng trực tiếp vì mục đích thương mại: Chúng tôi sẽ không bán hoặc chuyển nhượng những thông tin định danh cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi tại Trang Điện tử của chúng tôi cho bất cứ bên thứ ba nào nhằm mục đích sử dụng cho việc quảng cáo trực tiếp của riêng họ trừ khi chúng tôi gửi thông báo rõ ràng cho bạn và nhận được sự đồng ý rõ ràng từ bạn để chia sẻ dữ liệu của bạn theo cách thức này.
 • Gửi thư điện tử cho bạn bè hoặc đồng nghiệp: Trên một số trang điện tử của Roche, bạn có thể lựa chọn gửi một đường dẫn hoặc một thông điệp cho một người bạn hoặc đồng nghiệp tham chiếu tới Trang Điện tử của Roche. Địa chỉ thư điện tử mà bạn có thể cung cấp cho một người bạn sẽ được sử dụng để gửi những thông tin của người bạn đó với danh nghĩa của bạn và sẽ không được Roche hoặc bên thứ ba thu thập hoặc sử dụng cho các mục đích nào khác.
 • Google Analytics: Các Trang điện tử của Roche có thể sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang điện tử do Google, Inc. ("Google") cung cấp. Google Analytics sử dụng những "cookie", là những tệp tin dạng văn bản được đặt trong máy tính của bạn để giúp trang điện tử phân tích cách thức người dùng sử dụng trang điện tử. Thông tin được tạo lập bởi những cookie về việc sử dụng trang điện tử của bạn (bao gồm cả địa chỉ IP) sẽ được Google truyền và lưu trữ trên các máy chủ tại Mỹ. Google sẽ sử dụng những thông tin này vào mục đích đánh giá cách thức bạn sử dụng trang điện tử, lập báo cáo về hoạt động của trang điện tử cho những người điểu khiển trang điện tử và cung cấp những dịch vụ khác liên quan tới hoạt động của trang điện tử và việc sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển những thông tin này cho bên thứ ba khi theo yêu cầu của pháp luật, hoặc khi bên thứ ba xử lý thông tin trên danh nghĩa của Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào do Google nắm giữ. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách lựa chọn những tùy chỉnh phù hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên như đã nêu ở trên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn không sử dụng cookie, bạn có thể sẽ không sử dụng được toàn bộ những chức năng trên trang điện tử của Roche. Bằng việc sử dụng trang điện tử của Roche, bạn đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và những mục đích được nêu trên đây.
 

Liên kết tới những trang điện tử khác
Các trang điện tử của chúng tôi liên kết tới một số Trang Điện tử khác có thể đem lại những thông tin hữu ích cho những khách ghé thăm các trang điện tử của chúng tôi. Tuyên bố Quyền riêng tư này không áp dụng đối với những trang đó và chúng tôi khuyến cáo người dùng liên hệ trực tiếp với những trang điện tử đó để hiểu rõ về những chính sách về quyền riêng tư tại đó.

 

Tuyên bố quyền riêng tư đối với trẻ em
Các Trang Điện tử của chúng tôi hướng tới người xem là người lớn. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào có thể xác định cá nhân từ một người chúng tôi biết rằng người đó dưới 16 tuổi mà không có sự cho phép trước và có thể xác minh được của người đại diện theo pháp luật của người đó. Người đại diện theo pháp luật này có quyền, dựa trên yêu cầu, xem xét những thông tin do trẻ em cung cấp và/hoặc yêu cầu những thông tin này phải được xóa bỏ. Để xóa bỏ thông tin này ra khỏi hệ thống của chúng tôi, người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc của chúng tôi dưới đây trong đó ghi đầy đủ tên, tuổi của trẻ, nơi đăng ký địa chỉ thường trú và nêu rõ người gửi là cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ.

 

Thông tin bổ sung trên những trang điện tử
Nếu một Trang Điện tử có những quy định cụ thể liên quan tới quyền riêng tư có sự khác biệt với những quy định được nêu ở đây, những quy định đó sẽ được thông tin đến bạn trên trang mà tại đó những thông tin định danh cá nhân được thu thập.

 

Thông báo cho người dùng đối với những trang điện tử về kinh doanh hoặc chuyên môn
Nếu bạn có một mối liên hệ kinh doanh hoặc về chuyên môn đối với Roche, chúng tôi có thể sẽ sử dụng những thông tin mà bạn gửi trên trang điện tử của chúng tôi, bao gồm những trang điện tử được chủ định đặc biệt cho những người dùng kinh doanh hoặc chuyên môn để hoàn thành những yêu cầu và phát triển mối quan hệ kinh doanh giữa chúng tôi với bạn và những tổ chức do bạn đại diện. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ những thông tin này với bên thứ ba trên danh nghĩa của chúng tôi.

 

Cập nhật tuyên bố quyền riêng tư
Tùy theo từng thời điểm, Roche có thể sửa đổi Tuyên bố Quyền riêng tư trực tuyến này. Bất kỳ sự sửa đổi nào cũng sẽ được thông báo ngay trên trang này. Việc tiếp tục sử dụng trang điện tử của chúng tôi sau khi nhận được thông báo về việc thay đổi Tuyên bố Quyền riêng tư thể hiện việc đồng ý sử dụng những thông tin mới được cung cấp theo Tuyên bố Quyền riêng tư đã được sửa đổi của Roche, trừ khi chúng tôi thay đổi bất kỳ việc xử lý thông tin nào cần được bạn chấp thuận, chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận mới này từ bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn nên định kỳ xem xét trang này để biết được thông tin mới nhất về việc thực hiện quyền riêng tư của chúng tôi.

Ngày hiệu lực của Tuyên bố Quyền riêng tư này được nêu tại phần đầu của chính sách này.

 

Liên hệ với ROCHE

 • Thông tin Nhận biết và Chi tiết Liên hệ của Đơn vị Xử lý Thông tin: Đơn vị xử lý thông tin là CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0310805269 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 09/4/2011, trụ sở đặt tại Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Nếu có câu hỏi hoặc nếu bạn muốn Roche sửa đổi hoặc xóa thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng văn bản (qua thư hoặc thư điện tử) như sau:

Công ty TNHH Roche Việt Nam
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza,
561A Điện Biên Phủ, Phường 25,
Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028 3810 1888
Thư điện tử: vietnam.hpv@roche.com

Trừ trường hợp được thông báo khác đi một cách rõ ràng, Tuyên bố Quyền riêng tư này áp dụng đối với Roche Việt Nam hoặc Trang điện tử của Roche Việt Nam.